Persbericht: Koninklijke Academie ontvangt opnieuw innovatiesubsidie

In totaal dienden 52 hogescholen een projectvoorstel in via de Raak-Pro regeling, waarvan er nu 12 zijn gehonoreerd. Het gehonoreerde voorstel van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag betreft onderzoek naar AR (Augmented Reality) waar de Academie sinds 2006 mee bezig is in het AR+RFID-Lab.

Yolande Kolstee, projectleider: ‘Het is een geweldige kans om ons werk voort te zetten en uit te bouwen. We gaan verder als AR-Lab (en niet meer als AR+RFID Lab). In de afgelopen maanden zijn studenten bezig geweest om onder leiding van Wim van Eck een AR-project voor het Van Gogh Museum te realiseren in het kader van de Paul Gauguin tentoonstelling. In het nieuwe onderzoeksprogramma kunnen we ook op theoretisch gebied meer onderzoek verrichten naar de interactie die in een AR-expositie plaats vindt tussen bezoekers en virtuele beelden.’

Het nieuwe onderzoeksprogramma AR-VIP van het AR-Lab betreft onderzoek op het gebied van Augmented Reality, Visualisatie, Interactie en Perceptie ten behoeve van kunst, ontwerp en wetenschap. Het is onderzoek in de regeling van Raak-Pro. Hiermee wordt voorgebouwd op twee eerdere projecten betreffende Augmented Reality en RFID in Raak-MKB en Raak-Publiek.

Het onderzoeksprogramma heeft tot doel artistiek, experimenteel en wetenschappelijk onderzoek te verrichten gericht op het ontwikkelen van nieuwe inhouden, inhoudsvormen en manieren van interactie gebaseerd op de technische mogelijkheden van moderne interactieve visualisatiemiddelen zoals AR. Dit onderzoek vindt primair plaats in het AR-Lab, een experimenteerlab van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Door dit project wordt de praktische en theoretische samenwerking op het gebied van AR tussen kunstonderwijs en wetenschap structureel versterkt, zodat studenten, alumni, onderwijzend en wetenschappelijk personeel wederzijds meer te weten komen over de aard en de toepassingen van AR binnen kunst, ontwerp en wetenschap.

Het AR-Lab voert de programmaleiding van het consortium, dat verder bestaat uit: ArtScience, interfacultaire opleiding van de Koninklijke Academie en het Koninklijk Conservatorium (samen Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans HBKMD). Bio-Robotics Lab van de TU-Delft waar AR technieken op hoog niveau onderzocht en ontwikkeld worden. Media Technology van de Universiteit Leiden voor fundamenteel onderzoek naar de inhoudelijke consequenties van AR. De MKB partners zijn Cybermind van wie de AR display hardware afkomstig is en Fabrique, leidend multi-disciplinair bureau op het gebied van Communicatie en Design.

De samenwerking tussen de drie instituten is niet nieuw. De Universiteit Leiden werkt structureel samen met de HBKMD in de Academie der Kunsten. De TU-Delft werkt inmiddels 3,5 jaar via de Raak projecten samen met de HBKMD.

De hoge mate van creativiteit en inventiviteit die kunstenaars en kunststudenten kunnen inzetten om te experimenteren met deze technieken én met de complexe materie van virtualiteit en realiteit, als nieuw medium voor kunst en ontwerp, heeft voor de verdere ontwikkeling van de AR technieken en toepassingen een grote waarde.

Noot voor de pers, niet voor publicatie:
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviewmogelijkheden kunt u contact opnemen met Judith van Doorn, communicatie & pr. Email: j.vandoorn@kabk.nl 070 315 47 29 of rechtstreeks met Yolande Kolstee, y.kolstee@kabk.nl.